Robert Solga, radca prawny, wspólnik

kontakt: robert.solga@solga.pl

tel. 32 253 09 99

Zobacz profil

Dorota Klich, radca prawny, wspólnik

kontakt: dorota.klich@solga.pl

tel. 32 253 09 99

Zobacz profil

Katarzyna Solga, kierownik biura

kontakt: katarzyna.solga@solga.pl

tel. 662 050 782

Zobacz profil

 

 

 

Klaudia Panfil, radca prawny

kontakt: klaudia.panfil@solga.pl

tel. 32 253 09 99

Zobacz profil

 

Kamil Janko, adwokat

kontakt: kamil.janko@solga.pl

tel. 32 253 09 99

Zobacz profil

 

Agnieszka Jankowska, asystent prawny

kontakt: agnieszka.jankowska@solga.pl

tel. 32 253 09 99

Zobacz profil

 

Michał Janek, asystent prawny

kontakt: michal.janek@solga.pl 

tel. 32 253 09 99

Zobacz profil