Zamówienia publiczne

with Brak komentarzy

Świadczymy usługi prawne dla przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pomagamy wygrywać przetargi.

W tej dziedzinie świadczymy zarówno jednorazową pomoc prawną dotyczącą konkretnego postępowania, jak również wspieramy osoby odpowiedzialne w firmie za zamówienia publiczne w ramach stałej obsługi prawnej.

Stała współpraca pozwala nam poznać bliżej działalność naszych klientów, specyfikę branży, zrozumieć szczegóły techniczne i poznać konkurencję. Dzięki temu jesteśmy kompetentnymi partnerami przy omawianiu zagadnień związanych z uczestnictwem w przetargu oraz skutecznie uczestniczymy w sporządzaniu ofert, wyjaśnianiu SIWZ i sporządzaniu odwołań. Wykorzystujemy przy tym naszą wiedzę dotyczącą zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wśród branż, które obsługujemy w zakresie zamówień publicznych, są m.in. branża wyrobów medycznych i okołogórnicza.

Zakres naszej pomocy obejmuje w szczególności:

  • wyjaśnienia co do rażąco niskiej ceny,
  • odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej,
  • skargi do sądów,
  • analizę specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w szczególności pod kątem zagrożeń dla wykonawcy czy naruszenia zasad uczciwej konkurencji,
  • doradztwo przy sporządzaniu ofert, w tym wsparcie w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • analizę ofert konkurencyjnych wykonawców,
  • sporządzanie pism do zamawiającego,
  • reprezentację w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) i sądami powszechnymi,
  • doradztwo na etapie realizacji umowy.

 

kontakt: dorota.klich@solga.pl

tel. 32 253 09 99