Stała opieka prawna

with Brak komentarzy

W ramach stałej obsługi prawnej zapewniamy bezpieczeństwo prawne funkcjonowania firmy. Odpowiadamy na pytania, analizujemy i sporządzamy umowy, doradzamy w każdym obszarze funkcjonowania firmy.

Najczęstsze obszary współpracy:

  • sporządzanie i sprawdzanie umów z kontrahentami,
  • doradztwo związane z zabezpieczeniem wykonania umowy,
  • sprządzanie wewnętrznej dokumentacji firmy, w tym umów z pracownikami,
  • wezwania do zapłaty, dochodzenie należności,
  • zmiany formy prowadzonej działalności,
  • bieżące doradztwo prawne,
  • wsparcie w rozwoju firmy,
  • doradztwo w zakresie sukcesji.

Prowadząc stałą opiekę prawną, nie tylko szukamy odpowiedzi na Twoje bieżące pytania prawne, ale przede wszystkim identyfikujemy potencjalne problemy, które mogą powstać w przyszłości.

Możesz powierzyć nam opiekę prawną nad całą działalnością Twojej firmy lub wybranego działu (zamówienia publiczne, prawo pracy, kontrakty, reprezentacja w sporach sądowych).

W ramach czasowych umów na obsługę stałą doradzamy również w projektach specjalnych, takich jak inwestycje, przekształcenia, przejęcia, połączenia czy pozyskiwanie kapitału.

Stała współpraca pomaga nam poznać bliżej Twoją firmę i branżę, dostosować usługi do potrzeb i szybciej reagować na problemy i zagrożenia. Jeśli Twoje projekty tego wymagają, współpracujemy z innymi specjalistami, w tym biegłymi, notariuszem, doradcą podatkowym czy rzecznikiem patentowym.

Zawarcie umowy na stałą opiekę prawną pozwala na zapewnienie sobie bezpieczeństwa w korzystnej cenie.

Stawki, które proponujemy w ramach ryczałtów dla firm, są dużo korzystniejsze niż oferowane w ramach jednorazowej współpracy.

Oferujemy atrakcyjne pakiety cenowe z kwartalnym limitem czasu pracy. Wiemy z doświadczenia, że zapotrzebowanie jest zmienne, a kwartalny pakiet pozwala na oszczędności i daje elastyczność.

W przypadku projektów jednorazowych, które wymagają intensywengo wsparcia prawnego przez czas trwania projektu, zawarcie czasowej umowy o stałą obsługę prawną pozwala rozłożyć koszty projektu w dłuższym okresie.

kontakt: robert.solga@solga.pl

tel. 32 253 09 99