Poszukujemy praktykanta do naszej kancelarii w Katowicach.

Jesteśmy przyjazną kancelarią dla przedsiębiorców. Swoją ofertę kierujemy wyłącznie do firm.

Pomagamy bezpiecznie prowadzić biznes, rozwijać się, wygrywać przetargi, prowadzić spory sądowe i chronić przewagę konkurencyjną.

Więcej informacji o naszej kancelarii można uzyskać na innych zakładkach oraz na blogu wspólnika www.tajemnica-przedsiebiorstwa.pl.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty i kontaktu.

Wymagania:

 • ukończony 4 rok prawa, dyspozycyjność co najmniej 2 dni w tygodniu, chętnie więcej,
 • zaangażowanie w wykonywane zadania,
 • gotowość do zajmowania się w przyszłości sprawami z zakresu prawa konkurencji, prawa zamówień publicznych, nastawienie na pracę przy obsłudze prawnej biznesu.

Mile widziana znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków:

 • wsparcie w pracy radcy prawnego,
 • nadzór nad prowadzonymi sprawami, kontakty z sądami,
 • przygotowywanie projektów porad prawnych, pozwów, pism procesowych, sporządzanie i opiniowanie umów,
 • obsługa sekretariatu w zakresie nie przekraczającym 2 h/dzień pracy.

Oferowane warunki:

 • zapoznanie się z funkcjonowaniem kancelarii i zasadami rejestracji pracy w programie do obsługi kancelarii jurXpert, nauka obsługi programu,
 • nauka systemu e-nadawca i obsługi poczty w kancelarii prawnej,
 • w trakcie studiów zatrudnienie na umowę zlecenie z rozliczeniem godzinowym, elastyczne dni i godziny pracy, stawka 17 zł za godzinę,
 • umowa o pracę po studiach, stawka dopasowana do doświadczenia i efektywności wykonywanej pracy,
 • dobre warunki pracy i możliwość doskonalenia zawodowego w kancelarii nastawionej na obsługę firm pod opieką doświadczonych radców prawnych.

Dla zainteresowanych możliwa również współpraca B2B.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres: kancelaria@solga.pl z tematem Oferta praktyki.

W liście prosimy o określenie obecnej dostępności (ile i jakie dni w tygodniu) oraz możliwego terminu rozpoczęcia praktyki.

————————————————————————————–

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji:

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Robert Solga i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp.k., z siedzibą w Katowicach, e-mail: kancelaria@solga.pl, jako pracodawca.

 Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obec-nego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie nasz dostawca poczty e-mail.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.