Zamówienia publiczne

Świadczymy usługi prawnicze dla przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, pomagamy wygrywać przetargi.
W tej dziedzinie świadczymy jednorazową pomoc prawną dotyczącą konkretnego postępowania, jak również wspieramy osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne w ramach stałej obsługi prawnej.
Stała współpraca pozwala nam poznać bliżej działalność naszych klientów, specyfikę branży, zrozumieć szczegóły techniczne i poznać konkurencję.

Dzięki temu jesteśmy kompetentnymi partnerami przy omawianiu zagadnień związanych z uczestnictwem w przetargu oraz skutecznie uczestniczymy w sporządzaniu ofert, wyjaśnianiu SIWZ i sporządzaniu odwołań.

Wykorzystujemy przy tym naszą wiedzę dotyczącą zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
Wśród branż, które obsługujemy w zakresie zamówień publicznych, są w szczególności branża medyczna, górnicza i IT.
Zakres naszej pomocy obejmuje między innymi:

  • analizę specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod kątem zapisów mogących mieć wpływ na ocenę ofert wykonawcy, naruszenie zasad uczciwej konkurencji, wykluczenia oferentów,
  • doradztwo przy sporządzaniu ofert, w tym wsparcie w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa
  • analizę ofert konkurencyjnych wykonawców,
  • sporządzenie pism do zamawiającego, odwołań, skarg do sądu,
  • reprezentacja w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) i sądami powszechnymi,
  • pomoc na etapie realizacji umowy

kontakt: dorota.klich@solga.pl
tel. 032 253 09 99