Stała opieka prawna

W ramach stałej obsługi prawnej zapewniamy bezpieczeństwo prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa, zawieranych transakcji, relacji z kontrahentami oraz pracownikami.

Prowadząc stałą opiekę prawną, szukamy odpowiedzi na bieżące pytania prawne, a także identyfikujemy potencjalne problemy, które mogą powstać w przyszłości.

Nasi prawnicy są partnerami klientów, doradzając na wielu poziomach. Jesteśmy zaangażowani w budowanie relacji przekraczających zwykłą rolę doradcy prawnego. Nasze doradztwo opiera się nie tylko na doświadczeniu i wiedzy prawnej, lecz przede wszystkim na zrozumieniu potrzeb nowoczesnego biznesu oraz specyfiki działalności naszego klienta.

Koncentrujemy się na szukaniu skutecznych rozwiązań prawnych z uwzględnieniem ich aspektów podatkowych i ekonomicznych.

Podejmujemy się opieki prawnej nad całą działalnością klienta lub zawieramy umowy obejmujące doradztwo tylko dla wybranej dziedziny działalności (zamówienia publiczne, prawo pracy, kontrakty itp.). W ramach czasowych umów na obsługę stałą doradzamy również w projektach specjalnych, jak inwestycje, przekształcenia, przejęcia, połączenia czy pozyskiwanie kapitału.

kontakt: robert.solga@solga.pl