Przejęcia i przekształcenia

Kancelaria ma długoletnie doświadczenie w negocjowaniu i obsłudze prawnej transakcji kupna lub sprzedaży przedsiębiorstw, udziałów lub akcji w spółkach oraz połączeń spółek.

Zapewniamy bezpieczeństwo prawne takich transakcji przygotowując umowy i inne dokumenty niezbędne do zamknięcia transakcji, a także zabezpieczając prawnie wykonanie zobowiązań przez strony.
Reprezentujemy inwestorów przy transakcjach nabycia udziałów lub akcji spółek, jak również wspólników sprzedających swoje udziały lub akcje w spółkach.

Wiemy jak skutecznie zabezpieczyć interes naszych klientów podczas tych transakcji.

Nasze doświadczenie obejmuje między innymi:

  • obsługę prawną połączenia spółek kapitałowych z branży stalowej i transportowej,
  • obsługę prawną podwyższenia kapitału zakładowego aportem w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  • obsługę prawną procesów umorzenia udziałów lub akcji wspólników mniejszościowych,
  • obsługę prawną transakcji zakupu oraz sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  • obsługę prawną przekształceń spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną,
  • obsługę prawną transakcji przejęcia kontroli nad spółką poprzez nabycie udziałów lub akcji w tej spółce,
  • wykonanie analiz prawnych spółek lub przedsiębiorstw pod kątem nabycia udziałów w spółce lub przedsiębiorstwa.