Przejęcia i przekształcenia

with Brak komentarzy

Kancelaria ma doświadczenie w negocjowaniu i obsłudze prawnej transakcji kupna lub sprzedaży przedsiębiorstw, udziałów lub akcji w spółkach oraz połączeń spółek.

Zapewniamy bezpieczeństwo prawne takich transakcji, przygotowując umowy i inne dokumenty niezbędne do zamknięcia transakcji.
Reprezentujemy inwestorów przy transakcjach nabycia udziałów lub akcji spółek, jak również wspólników sprzedających swoje udziały lub akcje w spółkach.

Wiemy, jak skutecznie zabezpieczyć interes naszych klientów podczas tych transakcji.

Nasze doświadczenie obejmuje między innymi obsługę prawną:

 • połączenia spółek kapitałowych w wielu branżach,
 • podwyższenia kapitału zakładowego aportem w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • umorzenia udziałów lub akcji wspólników mniejszościowych,
 • transakcji zakupu oraz sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • przekształceń spółek,
 • przejęcia kontroli nad spółką poprzez nabycie udziałów lub akcji w tej spółce,
 • podziału spółki kapitałowej,
 • analiz spółek lub przedsiębiorstw pod kątem nabycia udziałów w spółce lub przedsiębiorstwa (tzw. due diligence).

kontakt: kancelaria@solga.pl

tel. 32 253 09 99

Nieuczciwa konkurencja

with Brak komentarzy

Przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pozwalają na ochronę przed postępowaniem konkurentów naruszającym zasady uczciwej rywalizacji rynkowej. Stanowią istotne uzupełnienie roszczeń wynikających z prawa własności przemysłowej.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest każde działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta, a wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji mają charakter jedynie przykładowy.

Za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje się między innymi:

 • wprowadzanie klientów w błąd co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu,
 • rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.

Doradzamy naszym klientom przy ocenie prawnej działań własnych oraz działań konkurentów. Informujemy o możliwych krokach zabezpieczających interesy klienta oraz zmierzających do naprawienia szkód.
Posiadamy praktyczną wiedzę na temat ochrony przed naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa. W tym zakresie nasze doradztwo obejmuje między innymi wprowadzenie mechanizmów ochronnych związanych z odejściem cennych pracowników i zabezpieczeniem posiadanej przez nich wiedzy o firmie.

kontakt: kancelaria@solga.pl

tel. 32 253 09 99